"Minden probléma csak egy magasabb síkon oldható meg, mint ahol keletkezett" (Einstein)

Projektmenedzsment

Miért szükséges a projektmenedzsment módszertan alkalmazása?

 • Egyedi, komplex feladatok megoldására alkalmas
 • Pontosabban meghatározható egy feladat megoldásának idő- és erőforrásigénye, a részletes projekttervnek köszönhetően
 • Optimalizálhatók a költségek
 • Garantálható a projekttermékek minősége
 • A projektdokumentáció biztosítja az átláthatóságot
 • Egyéni és szervezeti tanulásra ad lehetőséget

A projektmenedzsment lépései

Külső projektmenedzserként cégünk feladata, hogy összefogjuk, irányítsuk és segítsük a projekttagok munkáját, annak érdekében, hogy a projekt célok az előre megszabott költség- és időkereten belül megvalósíthatók legyenek, az elvárt minőségben. Azért, hogy feladatunkat magas színvonalon tudjuk ellátni, nagy hangsúlyt fektetünk a projekt érintettjeivel való kommunikációra, vagyis az információszerzésre és a tájékoztatásra is.

A projektek megvalósítása során kulcsfontosságú a jól átgondolt tervezés. A projektek előkészítési szakaszban kerülnek meghatározásra az érdekeltek elvárásai, a projekttermékek minőségi és mennyiségi követelményei, a projekt részfeladatai és a közöttük lévő összefüggések, a részletes ütemterv és költségvetés, a projekttagok feladatai, az alkalmazott projektmenedzsment eszközök, valamint a kockázatok és azok kezelésének a módja.

A megvalósítás során az ütemterv és költségvetés teljesülésének érdekében folyamatos kapcsolatban vagyunk az érintettekkel. Rendszeres beszámolók szükségesek, ahol fény derülhet az esetleges problémákra, csúszásokra, így azok időben történő korrekciója lehetővé teszi az eredeti célok elérését.

A professzionálisan vezetett projektek egyik legfontosabb eredményterméke a projekt tapasztalatok összegzése annak érdekében, hogy a szervezet felhasználhassa azokat későbbi tevékenysége során.

Miért hasznos, ha a projektek vezetését külső projektmenedzser végzi?

 • A megrendelő érdekeit hatékonyan képviseli
 • Felhasználja a korábbi projektek során szerzett tapasztalatait, a legjobb gyakorlatokat
 • Független és objektív
 • Szükség esetén feltárja a belső formális/informális viszonyok, melynek garanciája az azoktól való viszonylagos függetlensége
 • Nem köti le az operatív munka, feladata kizárólag a projektmenedzsmentre való fókuszálás
 • Kiemelten figyel a kommunikációra
 • Minőségbiztosítási feladatokat is ellát