"Minden probléma csak egy magasabb síkon oldható meg, mint ahol keletkezett" (Einstein)

Stratégiaalkotás

A stratégiaalkotás módszertana

A stratégia alkotás folyamata a vállalat jelenlegi helyzetéből indul ki, de azt kiindulási alapnak, és nem korlátozó tényezőnek tekinti. A jelenlegi helyzet alatt egyrészről a külső tényezőket értjük, úgy, mint a vállalat makrogazdasági környezetét, a releváns piaci trendeket, és a vállalat versenytársait, partnereit, másrészről a vállalat belső adottságait. A menedzsment célja, hogy ebből a helyzetből egy olyan célállapotba jusson el, amely megfelel a tulajdonosok elvárásainak.

A külső tényezők és a belső adottságok megismerése érdekében kutatásokat végzünk, illetve interjúkat folytatunk a cég vezetőivel és munkavállalóival, áttekintjük a cég releváns dokumentációját, az elmúlt évek tevékenységét, eredményeit. Azonosítjuk azokat a sarokköveket, amelyek köré építve a stratégia felépíthető úgy, hogy elősegítse a vállalati célok elérését.

A vállalati stratégiából levezethetők funkcionális stratégiák, amelyek egy-egy kulcsfontosságú területre (pl. IT vagy marketing) koncentráltan segítik a vállalati célok teljesülését és a teljesítmény növelését.

 A stratégiaalkotás eredményei: 

  • elemzi a jelenlegi állapotot;
  • felkészül a jövőben várható eseményekre;
  • megnevezi az elérendő célokat és az alkalmazandó eszközöket;
  • a vállalati erőforrásokat a stratégiai célok elérése érdekében koncentrálja és szervezi meg;
  • meghatározza a stratégia megvalósításához szükséges feladatokat, és azokat priorizálja;
  • alakítja, és erősíti a vállalati kultúrát;
  • növeli a folyamatok hatékonyságát;
  • növeli a termékek/szolgáltatások minőségét;
  • javítja a pénzügyi mutatókat, növeli a tulajdonosi értéket.


Balanced Scorecard

Amennyiben a vállalat rendelkezik stratégiával a BSC rendszer kialakítása kontrollt biztosít a stratégiai célok eléréséhez. Ehhez először is meghatározzuk, hogy mik azok a kulcsmutatók (KPI), amelyek relevánsak a stratégiai célok megvalósításakor, és ezekhez milyen célértékeket kell rendelni. Ezután megfogalmazzuk azokat az akciókat, amelyek segítenek elérni ezeket az értékeket, végül kialakítunk olyan monitoring rendszert, amellyel folyamatosan nyomon követhető a stratégia végrehajtása és az operatív célok megvalósulása.