"Minden probléma csak egy magasabb síkon oldható meg, mint ahol keletkezett" (Einstein)

Referenciáink

A Monte Consulting munkatársai az alábbi projektek során már bizonyíthatták kompetenciájukat:

Megbízó

A projekt során elvégzett feladatok

Földméréssel és térképészettel foglalkozó vállalat

Eljárásrendi és szervezetbiztonsági audit: A projekt során megvalósult az informatikai jelen állapot áttekintése és javaslattétel a kialakítandó IT szervezeti modellre vonatkozóan.

Villamosenergia termeléssel foglalkozó vállalat

EDMS bevezetése: Elektronikus dokumentumkezelést támogató rendszer bevezetésének projektvezetése.

Iratkezelő rendszer bevezetése: Vállalati szintű iratkezelő rendszer kidolgozása, szakértők koordinációja.

Budapesti egészségközpont

Betegellátási stratégia kidolgozása, fedezetelemzések, költségelemzések, kontrolling, üzleti tervek készítése: Vezetői tanácsadás keretében üzleti tervezés, vezetői információk előállítása és folyamat optimalizáció.

Turisztikai vállalat

ICT stratégia kidolgozása: Állapotfelmérés, a cég informatikai és kommunikációs stratégiájának kidolgozása, különös tekintettel a cég portáljával kapcsolatos fejlesztési lehetőségekre, rendszerszintű fejlesztési irányok kidolgozása.

Városi kórház és rendelőintézet

Vezetői, gazdasági és pénzügyi tanácsadás: Vagyonelemek felmérése és kategorizálása, szerződések gazdasági és jogi áttekintése, szerződéskataszter létrehozása. Termékvonalankénti fedezetelemzések és megtérülési, gazdaságossági számítások. Működési folyamatok áttekintése, hatékonyságjavító intézkedések definiálása.

Közútkezeléssel foglalkozó vállalat

Projektmenedzsment és minőségellenőrzés: Nagy értékű, komplex, Európai Uniós finanszírozású fejlesztési projektek egységes akciótervbe foglalása, a projektek előkészítésének és lebonyolításának koordinációja, szakmai véleményezés, projektdokumentáció elkészítése, projektrésztvevők státuszoltatása, a projektek megvalósításának műszaki minőségellenőrzése.

Informatikai fejlesztési projekt szakértői támogatása: Szakmai háttérrendszer képességeinek és lehetséges felhasználási területeinek vizsgálata. Igényelemzés a potenciális szolgáltatási lehetőségekre vonatkozóan, a partneri kapcsolatok kialakítására vonatkozó lehetőségek feltárása, támogatás a szolgáltatási csomagok, az árképzés és az üzleti modell kialakításában.

Nagy múltú fővárosi kórház

Kórházi adminisztratív és támogató területek átvilágítása: elsősorban a nem klinikai területek állapotfelmérése, diagnosztika, költségcsökkentő, bevételnövelő és hatékonyságjavító, gyors eredményeket hozó javaslatok megfogalmazása, projektjavaslatok és végrehajtási terv kialakítása.

Budapesti
Iskolaszövetkezet

Kontrolling folyamat és rendszer kialakítása: igényfelmérés, az iskolaszövetkezet folyamatainak felmérése, szükséges vezetői információk, kulcs teljesítménymutatók definiálása, az alkalmazott módszertan és a kontrolling rendszer kialakítása, bevezetése és oktatása.

Pénzügyi folyamatok optimalizálása: a pénzügyi terület folyamatainak felmérése, hiányosságok azonosítása, fejlesztési javaslatok megfogalmazása a menedzsment, az informatikai támogatás és a szabályozás kérdéseiben.

Villamosenergia-iparban működő vállalat

ITIL koncepció kidolgozása: A vállalat ITIL koncepciójának és bevezetésének tervezése, a szükséges folyamatok felmérése.

EDMS bevezetése: Elektronikus dokumentumkezelést támogató rendszer bevezetésének projektvezetése.

Hardver és szoftver beszerzések koordinációja: Hardver eszközök és szoftver licenszek beszerzésének szerződési feltételeinek egyeztetése, a szállítás koordinációja.

ICT stratégia kidolgozása: Az informatikai és kommunikációs stratégia kidolgozása, részletes akciótervekkel kiegészítve.

Papírmentes iroda koncepció kidolgozása: a papír alapú dokumentumok felhasználásának és az dokumentumkezelési folyamatoknak a felmérése, a papírmentesítési törekvések támogatására, munkafolyamatok elektronikus megvalósítására és informatikai támogatására vonatkozó fejlesztési javaslatok megfogalmazása.

Portál koncepció kidolgozása: igényfelmérés, piacelemzés, a teljes portál rendszer (publikus, regisztrációhoz kötött és belső intranetes portál elemek) funkcionalitásának és tartalmának felmérése, jövőkép meghatározása, fejlesztési javaslatok megfogalmazása és akcióterv kialakítása.

Központosított publikációs rendszer bevezetésének előkészítése: riportolási és publikációs igények és kötelezettségek felmérése és felülvizsgálata, riportolási és publikációs folyamatok módosítására vonatkozó javaslatok megfogalmazása, az informatikai támogatás vizsgálata és fejlesztési javaslatok megfogalmazása.

Vidéki kórház és rehabilitációs intézet

Finanszírozási struktúra fejlesztése: szervezeti- és piacfelmérést követően a finanszírozásra vonatkozó fejlesztési javaslatok megfogalmazása és új üzleti modell kidolgozása, valamint a modell megvalósítását támogató közösségi források bevonására vonatkozó lehetőségek vizsgálata.

Fee for service szolgáltatások definiálása: Co-payment és fizetős egészségügyi szolgáltatások definiálása, üzleti modell és akcióterv kidolgozása, piac-és környezetelemzésen alapuló vizsgálati eredmények felhasználásával.

Intézményi stratégia kialakítása: Tulajdonosi elvárások és az érintettek érdek és értékrendszerének definiálása, stratégiai környezet feltérképezése, belső adottságok és erőforrások elemzése, misszió, vízió és stratégiai célok felvázolása, versenystratégia kialakítása és a stratégia megvalósítását elősegítő gazdasági eszközrendszer kidolgozása.

Egészségügyi projektszövetség

Nemzetközi egészségügyi projektek előkészítésének támogatása: Projektek megtervezése együttműködve azok hazai résztvevőivel, a projektek pénzügyi- és üzleti terveinek elkészítése, akciótervek kidolgozása, az elkészült előkészítő anyagok és a megfogalmazott javaslatok prezentációja nemzetközi fórumon.

Külföldi rehabilitációs intézet

Tenderanyag elkészítése: Rehabilitációs intézmény megalapítására és működtetésére vonatkozó szakmai tender dokumentáció elkészítése, orvos szakmai és üzleti tervezés, szakmai prezentáció és előkészítő egyeztetések támogatása.

Politikai és társadalomtudományi elemző intézet

Egészségügyi rendszer helyzetelemzése: Egészségügyi rendszer struktúrájának, humán- és infrastrukturális ellátottságának helyzetelemzése, a rendelkezésre álló kapacitások vizsgálata, a finanszírozás elemzése, költség és bevételi faktorok számba vétele és összevetése, valamint problémafeltárás.

Egészségügyi szakmai tanulmány készítése: Betegút szervezés kulcskérdéseinek felvetése, betegút modell fejlesztési lehetőségek feltárása, kapcsolódó szabályrendszer alapjainak kidolgozása. A finanszírozási rendszer lehetséges fejlesztési irányaira vonatkozóan alternatívák bemutatása.

Egészségneveléssel és prevencióval foglalkozó intézmény

Szakértői tevékenység portál kialakításához kapcsolóan: Az intézményi portál fejlesztését megelőzően, a célközönség kijelölése, a portállal szemben támasztott funkcionális követelmények kidolgozása, javaslattétel a portálon elhelyezendő alkalmazásokra és tartalomtípusokra vonatkozóan, valamint a nem funkcionális követelmények meghatározása.

Egészségszakmai irányító szervezet

Informatikai fejlesztési projekt előkészítése: Egészségszakmai háttérrendszer funkcionalitásának megtervezése, a rendszer működésével kapcsolatos üzleti koncepció definiálása, az elektronikusan leképezendő üzleti folyamatok felmérése, a megvalósítandó adatmodell magas szintű előkészítése és a nem funkcionális követelmények meghatározása.